Elvan Ünlü, born and raised in Rotterdam has a deep passion for photography. She is an entrepreneur by heart and started her first business at age 19 by opening a fashion store in the city centre of Rotterdam. Here, she filled her store with the most beautiful fashion accessories from every corner of the world. Several years later, Elvan opened a new business. This time specialising in home decorations inspired by Anatolian culture. Elvan has a real eye for details. During her travels in small villages through Turkey she would find the most special products such as beautiful hand-knotted rugs and handmade pottery. 

She started her businesses from the ground up: designing her own webshop, seeking out special products abroad, negotiating with local entrepreneurs and photographing her merchandise. This was when she discovered her passion for photography.

Nowadays, she is a succesful photographer specialised in food photography and portraits. She has worked together with restaurants, well known dutch chefs and patissiers and produced mouth-watering pictures for cookbooks. Elvan aimes for perfection. She is always experimenting with backgrounds, lighting and product placement. She is increasingly focusing on refining her photo technique and never stops experimenting and exploring new options. 

Elvan is not only a photographer. She is a foodie and loves to cook and bake. She finds it fascinating to capture the process that food goes through in order to achieve a true taste explosion. Elvan: ‘I find it very important to take a photo that really does justice to the dish. So you can almost tast the ingredients by looking at a picture.

In addition to food photography, she is also specialised in portrait photography, preferably combining the themes food & people.

Currently, she is busy with producing a photobook about Turkey’s rich food culture. She works on capturing local traditional dishes prepared by women from different backgrounds. Using real, pure and seasonal ingredients from different regions and showing the cultural food heritage of Turkey.

Are you interested to know more about my work? You can mail me on info@elvanunlu.com

*Nederlands

Elvan Ünlü, geboren en getogen in Rotterdam, heeft een enorme passie voor fotografie. Ze is een echte ondernemer en begon haar eerste bedrijf op 19-jarige leeftijd met het openen van een modewinkel in het centrum van Rotterdam. Hier vulde ze haar winkel met de mooiste modeaccessoires uit alle hoeken van de wereld. Enkele jaren later opende Elvan een nieuw bedrijf. Dit keer gespecialiseerd in woondecoraties geïnspireerd op de Anatolische cultuur. Elvan heeft oog voor details. Tijdens haar reizen in kleine dorpjes door Turkije vond ze de meest bijzondere producten zoals prachtige handgeknoopte tapijten en handgemaakt aardewerk.

Ze startte haar bedrijf van de grond af: haar eigen webshop ontwerpen, speciale producten zoeken in het buitenland, onderhandelen met lokale ondernemers en haar producten fotograferen. Hier ontdekte ze haar passie voor fotografie.

Tegenwoordig is ze een succesvolle fotograaf gespecialiseerd in foodfotografie (culinaire fotografie) en portretten. Ze werkte samen met restaurants, bekende Nederlandse chefs en patissiers en maakte verrukkelijke foto’s voor kookboeken. Elvan streeft naar perfectie. Ze experimenteert altijd met achtergronden, belichting en productplaatsing. Ze concentreert zich veel op het verfijnen van haar technieken en stopt nooit met experimenteren en het verkennen van nieuwe opties.

Elvan is niet alleen fotograaf. Ze is een fijnproever en houdt van koken en bakken. Ze vindt het fascinerend om het proces vast te leggen dat voedsel doormaakt om een ware smaakexplosie te bereiken. Elvan: ‘Ik vind het erg belangrijk om een foto te maken die het gerecht echt recht doet. Je kunt de ingrediënten dus bijna proeven door naar een foto te kijken.

Naast foodfotografie is zij ook gespecialiseerd in portretfotografie, bij voorkeur door de thema’s food & mensen te combineren.

Momenteel is ze bezig met het maken van een fotoboek over de rijke eetcultuur van Turkije. Ze werkt aan het vastleggen van lokale traditionele gerechten, bereid door vrouwen met verschillende achtergronden. Gebruikmakend van echte, pure en seizoensgebonden ingrediënten uit verschillende regio’s en laat het culturele voedsel erfgoed van Turkije zien.

Wil je meer weten over mijn werk? Je kunt me mailen op info@elvanunlu.com